"ContiGarant" eljárási és alkalmazási szabályok

Ez a fejezet teljes körű áttekintést nyújt a hivatalos és kötelező ContiGarant szabályokról és a program használatának keretfeltételeiről (a továbbiakban: „ContiGarant”). A jelen dokumentummal szemben ellentmondások vagy kifogások érvényesen csak írásbeli formában nyújthatóak be.

Általánosságban különbséget teszünk törvényes (jogszabályon alapuló) szavatosság és jótállás, illetve a Continental által a saját termékeire önként vállalt jótállás között.

A törvényes szavatosság és jótállás minden adásvétel része, és a gyártási hibák miatt később felmerülő károkra érvényesül. A törvényes szavatossági és jótállási igényeket és/vagy a törvényes elállási jogot a jelen előírások nem érintik.

A ContiGarant ezzel szemben a Continental Csoport személygépkocsi-abroncsainak külső behatás okozta káraira vonatkozó, önkéntesen vállalt jótállás, amelyet a résztvevőnek a vételt követően regisztrálnia kell.

A ContiGarant kezelője és szolgáltatója

A ContiGarant kezelője és szolgáltatója a Continental Hungaria Kft., a magyar jogi előírásoknak megfelelően alapított és működő, a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán Cg.13-09-070676 cégjegyzékszám alatt bejegyzett, 2040 Budaörs, Edison utca 2. szám alatti székhelyen működő társaság.

1. A ContiGarant időtartama

A ContiGarant regisztrációs időszaka 2024.06.03-án kezdődik és határozatlan ideig, visszavonásig tart (lásd továbbá 10-es pont, kiegészítő ContiGarant feltételek). A ContiGarant program négy (4 db) új gumiabroncs megvásárlásával veszi kezdetét és legfeljebb 2 évig tart, ezen belül 2 db abroncs önkéntes jótállására vonatkozik (a továbbiakban részletezett feltételek teljesülése esetén) a teljes időtartam alatt. A résztvevő az utolsó felhasználói regisztrációt követő legalább 24 hónapig tartja meg a hozzáférését. A ContiGarant program lezárásáról a résztvevő a www.contigarant.hu weboldalon kap tájékoztatást.

2. A ContiGarant érvényessége

A ContiGarant mint kárpótlási ügylet csak Magyarországon nyújtott szolgáltatás. Ez az önkéntes jótállás azokra a személyautó abroncsokra terjed ki (lásd a www.contigarant.hu weboldalon listázott Continental Csoport márkákat), amelyeket a programban résztvevők az 1. pontban meghatározott időszakban szabályszerűen, kereskedelmi forgalomban vásárolnak. A jótállás kizárólag a contigarant.hu weboldalon (a továbbiakban: „weboldal”) keresztül érhető el. Az alábbi keretfeltételek ezekre az abroncsokra vonatkoznak, tehát a Magyarországon vásárolt abroncsokra – beleértve a kapcsolt és társult kereskedelmi szervezeteket.

3. A Continental Csoport személygépkocsi-abroncsokra vonatkozó önkéntes jótállás keretfeltételei:

A ContiGarant programban részvételhez a résztvevőnek a weboldalon regisztrálnia kell. Az önkéntes jótállás igénybevételéhez a résztvevőnek fel kell töltenie a weboldalra a vásárlási és az abroncsok felszerelését igazoló bizonylatának másolatát és – hozzárendelés céljából – a saját adatait.

Az önkéntes jótállás minden - adott naptári évben, szezononként (nyári/téli) 3 garnitúra (összesen 12 db) - személygépkocsi-gumiabroncsra kiterjed, és számlánként legfeljebb 4 abroncsra vehető igénybe.

3.2. A visszatérítés mértéke:

A visszatérítés mértéke a legelső regisztráció során feltöltött számla keltének napjától számított első évben az eredeti vételár 100 %-a, a második évben az eredeti vételár 75%-a.

4. Önkéntes garancia

A résztvevő akkor veheti igénybe a regisztrált Continental abroncsaira az önkéntes jótállást, ha azokat a jelen eljárási és alkalmazási szabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően használja. A jótállási kötelezettség elismerése esetén a résztvevő a Continental megbízásából egy külső SZOLGÁLTATÓ-n keresztül kap átutalás útján visszatérítést. A résztvevőnek ehhez meg kell adnia a külső SZOLGÁLTATÓ részére a bankszámlaadatait (IBAN és BIC). A visszatérítés mértéke a vásárlási bizonylat alapján kerül meghatározásra. Az időközbeni esetleges árváltozások miatt lehetséges utólagos visszatérítések nem vehetők figyelembe.

 • A visszatérítés mértéke az 1. évben = a regisztrált abroncs eredeti vételárának 100%-a
 • A visszatérítés mértéke a 2. évben = a regisztrált abroncs eredeti vételárának 75%-a

5. A ContiGarant jótállási igények kizárólag akkor érvényesíthetők, ha:

 1. az abroncsokat a résztvevő a weboldalon regisztrálta,
 2. a regisztrálás a vásárlástól számított 14 napon belül megtörtént és,
 3. olyan javíthatatlan sérülések keletkeztek, amelyek rendeltetésszerű használat során, a jármű normális működése során következtek be.

  Ide tartoznak:

  • a külső behatások által okozott oldalfal- és ütközési károk, pl.: járdaszegélynek súrlódás, padkázás, illetve a futófelület sérülései vágások vagy ütközés következtében,
  • az abroncs nagyobb kiterjedésű (5 mm feletti) javíthatatlan átszúródásai, pl.: szögek, csavarok vagy üveg által,
  • rendőrségi jegyzőkönyvvel igazolt, vandalizmus okozta károk.

  A fenti javíthatatlan sérüléseken kívüli, a Continental gyártói előírások szerinti javítható sérülések esetében abroncs csere nem érvényesíthető.

 4. a résztvevő az eredeti vásárló (magánszemély vagy jogi személy). A ContiGarant nem átruházható és nem adható át más személyeknek vagy cégeknek,
 5. a 3. pontban meghatározott abroncsokra vonatkozik,
 6. a Continental Csoport személygépkocsi-abroncsokon a regisztrációt követő első 12 hónap után abroncsszervizt hajtottak végre. Csak ezt követően hosszabbodik meg az önkéntes garancia további 12 hónappal,
 7. a résztvevő 12 hónap után abroncsszervizt végeztetett el, és ennek vásárlási bizonylatát feltöltötte. Ehhez kapcsolódóan a résztvevő 8.000,- Ft-ig (Áfás, bruttó összeg) terjedő összegű visszatérítést kap átutalás útján a külső SZOLGÁLTATÓ-n keresztül – ez csak a Continental Csoport személygépkocsi abroncsokra érvényes. A résztvevőnek ehhez meg kell adnia a külső SZOLGÁLTATÓ részére a bankszámlaadatait (IBAN és BIC). A résztvevő tájékoztatást kap az eljárásról, és az összeget a rendelkezésére bocsátják a vásárlási bizonylat másolatának a weboldalra feltöltését követő 4 héten belül.
 8. a Continental Csoport abroncsok esetén a regisztrációtól számított 24 hónapos kiterjesztett garancia nem járt le.

5a. A Continental személygépkocsi-abroncsok regisztrációja keretein belül nyújtandó kiegészítő szolgáltatások

 1. A legfeljebb 8.000,- Ft (Áfás, bruttó) összeg mint kiegészítőszolgáltatás az alábbi abroncsszerviz szolgáltatások esetén térítendő meg:

  • abroncsszerelés, tárolás, kiegyensúlyozás, felnitisztítás, futóműbeállítás vagy általános abroncsellenőrzés (levegőnyomás, profilmélység, vagy az abroncs korának, illetve a futófelület és az oldalfalak repedéseinek, sérüléseinek ellenőrzése)

  A szervizköltségek visszatérítése kizárólag az itt megjelölt szolgáltatásokra vonatkozik. Csak a szolgáltatás díja kerül megtérítésre. Fogyó-, kenő- és egyéb anyagok költségei nem téríthetőek meg. Ha a résztvevő által igénybe vett szervizszolgáltatások értéke alacsonyabb, mint bruttó 8.000,- Ft, akkor a fennmaradó összeg elvész, az nem kifizethető.

 2. A legfeljebb 8.000,- Ft összegű kiegészítőszolgáltatás igénybevételéhez fel kell tölteni az abroncsszerviz elvégzéséről szóló számla, mint bizonyíték másolatát a weboldalra. Az abroncsszerviznek a Continental Csoport személygépkocsi-abroncsok vásárlását követő 12 hónapon (± 2 hét) belül kell megtörténnie, és a számlát 14 napon belül kell feltölteni a weboldal számlafiókjába.
 3. A lebonyolítás a Continental által megbízott külső szolgáltató közreműködésével történik.
 4. A kiegészítőszolgáltatás mindenkor a rendelkezésre állás függvényében változhat. Az erre vonatkozó tájékoztatás a weboldalon jelenik meg.

6. Jótállási igények nem érvényesíthetők:

 1. ha a bekövetkezett abroncskárok az 5. fejezetben megnevezett feltételektől eltérőek,
 2. a legközelebbi szervizközpontba vontatás költségeire, az abroncsok javítására vagy cseréjére, pótabroncsokra stb., vagy ezek költségeinek megtérítésére,
 3. az olyan abroncsokra, amelyek eredete nem bizonyítható, vagy a sérülés jellege a jótállási vizsgálat során nem bizonyítható (pl.: hiányos vagy elégtelen gumiabroncs fotók, számla),
 4. olyan abroncsokra, amik természeti katasztrófák vagy tűz következtében sérültek meg, valamint amelyeket elloptak,
 5. hibásan javított vagy hibásan újravágott abroncsokra.
 6. ha az abroncs gyártási hibás: ilyenkor a hibás teljesítéssel kapcsolatos általános szavatossági előírások alkalmazandók. Erre az esetre a Continental Hungaria Kft. általános szavatossági kötelezettsége érvényes.
 7. a jármű mechanikai hibájából vagy rossz műszaki állapotából eredő egyenetlen kopás vagy helytelen használat esetén, valamint a futóműalkatrészek (lengéscsillapítók, geometria) hatása miatt bekövetkezett kopás, nem megfelelő guminyomással történő üzemeltetés vagy a jármű túlterhelése esetén.
 8. szakszerűtlen abroncsfelszerelés vagy -leszerelés esetén, beleértve a nem megengedett kerék/felni használatát.
 9. versenyeken vagy más rendezvényeken használt abroncsokra, és olyan abroncsokra, amelyeket nem az eredeti rendeltetésüknek megfelelően használtak. Például olyan abroncsok, amelyeket egyértelműen alkalmatlan módon használtak.

7. A ContiGarant részvételi feltételei

A program résztvevője lehet minden végfelhasználó, aki a részvétel feltételei alá tartozó ügyletben legalább négy új Continental Csoport személygépkocsi abroncsot vásárolt.

A programban nem vehetnek részt a szervezeti kapcsolatokban részes személyek, ily módon azok, akik a ContiGarant ügymenetét befolyásolják, a ContiGarant szervezői, valamint azok a személyek, akik ezekkel, testvéreikkel, házastársaikkal és más közeli személyekkel közvetlen kapcsolatban állnak. Ha egy kizárt személy a fentiek ellenére résztvevőként lép a programba, a jótállás/visszatérítés megtagadható.

8. Részvétel a ContiGarantban

A résztvevő a ContiGarant felhasználójává válik:

 1. Abban a pillanatban, amikor a weboldalon regisztrál. A résztvevő e-mail-értesítést kap a sikeres regisztrációról, valamint az abroncsok regisztrációjáról.

  A ContiGarant-bejelentéshez a résztvevőnek különböző kötelező mezőket kell kitöltenie:

  • vezetéknév és keresztnév,
  • cím: utca, irányítószám, város,
  • az abroncs tulajdonosának e-mail-címe,
  • a vásárlási bizonylat feltöltése.

  A ContiGarant feltételeinek elfogadásával a felhasználói fiók a ContiGarant weboldalon létrejön. A résztvevő ezzel egyidejűleg hozzájárul személyes adatai feldolgozásához.

  A regisztrációs adatok az abroncs vásárlójának egyértelmű azonosítását szolgálják, és egyidejűleg a résztvevő által ezen a weboldalon ellenőrizhetők és kezelhetők.

 2. A regisztrációt követően a résztvevő az abroncs megvásárlásának időpontjától számított legfeljebb 24 hónapig jogosult a sérült abroncsokra vonatkozó, jelen eljárási és alkalmazási szabályok szerinti jótállás igénybevételére.

  A jótállás alapelve, hogy a résztvevőnek kártalanítást kell kapnia a szabályszerűen megvásárolt és a contigarant.hu weboldalon regisztrált, továbbá a ContiGarant rendelkezései szerint minden feltételt teljesítő sérült abroncsokért. A szolgáltató kötelezi magát, hogy a részletezett Continental márkájú abroncsok 4. fejezet szerinti maradványértékét megfizeti.

 3. A jótállásra alapított igény az abroncs sérülésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb az abroncs vásárlásának időpontjától számított 2 éven belül érvényesíthető. A résztvevő a weboldalon keresztül veheti fel a kapcsolatot a Continental által eljárással megbízott szolgáltatóval. A résztvevőnek a káreset értékelése céljából fényképeket kell készítenie a sérült abroncsokról, és azokat fel kell töltenie a weboldalra.

  A jótállási szabályoknak megfelelően a résztvevőnek feltöltés útján minden jótállási igényéhez be kell nyújtania a számlát. Ezek az adatok már a regisztráció során is bekérésre kerültek.

  A kérelmet a benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül feldolgozzuk.

 4. A jótállási igény feldolgozásának megtörténtéről a résztvevő tájékoztatást kap. A jótállás igénybevétele esetén a résztvevő a Continental megbízásából eljáró külső szolgáltató útján, átutalással kap visszatérítést. A résztvevő a garanciális kérelem állapotát a webhelyén található fiókjában tekintheti meg.

  A résztvevő a jótállási igénye elutasításáról az elutasítás okát is magában foglaló e-mail-értesítést kap. A határozattal szemben semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.

9. A személyes adatok védelme és feldolgozása

A résztvevő a ContiGarant weboldalán történő regisztrációval hozzájárul személyes adatainak a jelen eljárási és alkalmazási szabályokban részletezett célokra történő feldolgozásához. További információkat a résztvevő a kapcsolódó adatvédelmi utasításban talál.

10. Kiegészítő ContiGarant-feltételek

A résztvevők – eltérő szabályozás hiányában – a ContiGarant feltételeinek megfelelő, adott naptári évben szezononként (nyári/téli) 3 garnitúra (összesen 12 db), de vásárlási bizonylatonként legalább 4 db Continental Csoport személygépjármű-abroncsot regisztrálhatnak.

A résztvevő visszatérítés helyett más típusú térítést nem igényelhet, és nem követelhet többet, mint amennyit a részére megítéltek. Bizonylatul az előterjesztett számlaadatok szolgálnak. A szolgáltató semmilyen módon nem köteles a ContiGarant résztvevőinek a jelen szabályokban megjelöltektől eltérő visszatérítés nyújtására, és a résztvevőnek nincs joga más térítés követelésére. A szolgáltató harmadik személyek szolgáltatásaiért nem felel.

A jótállási igény és ennek visszatérítése jogi úton nem érvényesíthető.

A szolgáltató nem tartozik felelősséggel a résztvevőnek és más személyeknek a ContiGarantban részvételével vagy a vonatkozó anyagok letöltésével kapcsolatos technikai felszereltségéért, valamint más, a program használata során előforduló technikai, távközlési nehézségekért vagy hiányosságokért, a kapcsolat sebességéért vagy az egyéb esetleges olyan hiányosságokért, amelyek a ContiGarant összefüggésben vagy az elektronikus kommunikációs hálózatokkal, mobilüzemeltetőkkel vagy azoknak a résztvevők rendelkezésére állásával kapcsolatosan felmerülnek, vagy a számítógépekben keletkezett és azok által okozott károkért.

A résztvevő nem kérhet a részére biztosítottól eltérő jótállást és nem jogosult a jótállás, juttatások vagy kiegészítő szolgáltatások (lásd ehhez 5a pontot) követelésére. A jótállás alapján történő visszatérítés nem kérhető a megadottól eltérő fizetési formában. A ContiGarantban való részvétel vagy a jótállás érvényesítésére bírósági eljárás nem indítható.

A Continental Hungaria Kft. által kínált jótállási/támogatási szolgáltatásokból a résztvevő részére mindenkor csak egy jótállási szolgáltatás teljesítése megengedett. Például egy regisztrált abroncsra vagy a ContiGarant szerinti jótállási, vagy pedig a rendes, törvényes szavatossági igény (adott esetben a Continental más hasonló szolgáltatására vonatkozó igény) érvényesíthető. Ennek értelmében kettős költségvisszatérítés nem lehetséges.

A panaszokról vagy más kifogásokról szolgáltató hozza meg a végső döntést, és a határozata végleges.

A szolgáltató nem felel azokért a károkért, amelyek a résztvevőt nem a ContiGarantban részvétellel vagy a szavatossági igényekkel kapcsolatosan érik. Például nem nyújtható be járműkárokra vonatkozó igény.

A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a részvételi jogosultság vizsgálata céljából – különösen tisztességtelen eljárás gyanúja esetén – a ContiGarantra, ennek használatára vagy a regisztrált Continental Csoport abroncsokra vonatkozóan bármely regisztrált résztvevőtől bármikor lényeges dokumentumok benyújtását kérje, még akkor is, ha a résztvevő a jótállásból eredő jogait még nem gyakorolta.

A szolgáltató arra az esetre is fenntartja a jogot a ContiGarant résztvevőjének kizárására, ha harmadik féllel szemben merül fel csalárd vagy tisztességtelen magatartás alapos gyanúja. A szolgáltató fenntartja a jogot a visszatérítés megtagadására, ha kétségei merülnek fel a ContiGarant-jótállás igénybevételének módjával kapcsolatban, vagy a résztvevők megszegik a program szabályait, illetve a jó erkölcs vagy a tisztességes eljárás alapelveibe ütköző vagy ezt veszélyeztető intézkedéseket tesznek.

A szolgáltató fenntartja a jogot a program időtartamának megváltoztatására, a program elhalasztására, annak felfüggesztésére vagy megszüntetésére, vagy a teljes programidőszaknak előzetes jelzés és kártérítés nélküli megváltoztatására vagy kiegészítésére, oly módon, hogy a változtatást a weboldalon teszi közzé, feltéve, hogy a megváltozott szabályok helyett rendelkezésre áll az érvényes és teljes körű szabályozás. A szolgáltató joga a program megszűntetésére elsősorban (de nem kizárólagosan) abban az esetben áll fenn, ha a tervnek megfelelő eljárás valamilyen okból lehetetlenül el, pl.: vis maior vagy a működtetéshez szükséges információs technológia zavara miatt, vagy más olyan technikai, szervezési, pénzügyi vagy jogi okból, amely a program kezelését, biztonságát, integritását, valamint normális és rendeltetésszerű üzemeltetését befolyásolhatja, és/vagy ha a program számítógépes hamisítás miatt nem folytatható. Ide tartozik a csalás, a manipuláció, a technikai elakadás, vagy más olyan ok, amelyre a szolgáltatónak nincs ráhatása, és amely a kezelés biztonságát, a tisztességet, az integritást és a program rendeltetésszerű működését zavarja vagy veszélyezteti.

A ContiGarant szolgáltatója jogosult a programban részvétel valamennyi feltételének ellenőrzésére és vita esetén a ContiGaranttal kapcsolatos valamennyi kérdésben végleges döntés meghozatalára. A szolgáltató – a résztvevő költségei vagy kárai megtérítése nélkül – kizárhatja a programból azt a résztvevőt, aki a szabályokat megsérti.

A weboldalon a szabályok teljes szövege folyamatosan rendelkezésre áll. Az eljárási szabályok rövidített formában a ContiGarant reklámanyagaiban is közzétételre kerülnek, de kizárólag a szabályok programon belüli teljes szövege jelenti az egyetlen, teljes körű, végleges és kötelező szabályozást. A programmal kapcsolatos kérdés a support@contigarant.hu e-mail-címen tehető fel.

Azokat a résztvevőket, akik a ContiGarant feltételeit nem teljesítik vagy a ContiGarant szabályait megsértik, nem vesszük fel a programba, még akkor sem, ha a jótállás igénybevételéhez szükséges bizonyos feltételeket teljesítik, pl.: hamis vagy téves információk alapján nem lehet igényük a szolgáltatásra. A résztvevő kizárásra kerül, ha a szolgáltatónak alapos gyanúja áll fenn a részvevő csalárd vagy tisztességtelen eljárására. Ez arra az esetre is érvényes, ha a résztvevő harmadik személyen keresztül kívánja igénybe venni a szolgáltatást vagy sérti meg a tisztességes eljárás követelményeit.