Jogi nyilatkozat

Honlapok használata, termékfelelősség

Az ezeken a honlapokon található információk jogilag nem kötelező érvényűek és kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. Kizárólag tájékoztató jellegűek és a hatályos jogi szabályozásoknak megfelelően nem minősülnek ajánlattételnek. Részletesebb információk és szerződéses feltételek az adott hivatalos kereskedőtől szerezhetők be. A jelen honlapon a bemutatott árukra vonatkozó információk nem alkalmasak szerződéses jogviszony létesítésére.

A Continental Hungaria Kft. vállalat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, vagy frissítheti az ezeken a honlapokon lévő információkat, a leírt termékeket és szolgáltatásokat. A Continental Hungaria Kft. honlapjai sem kifejezetten, sem vélelmezetten nem közölnek olyan garantált információkat a termékek tulajdonságairól, amely jogilag kötelezné a Continental Hungaria Kft. vállalatot, többek között ideértve az adatok érvényességét, pontosságát, teljességét és minőségét, kivéve ha a vállalat ezzel ellentétes kijelentést nem tesz.

A Continental Hungaria Kft. nem vállal felelősséget honlapjaival kapcsolatosan. A vállalat semmilyen jogalapon nem vállal felelősséget olyan közvetett, vagy közvetlen veszteségért/kárért, kompenzációs igényért és/vagy bármilyen típusú következményes kárért, amely a honlapok használata következtében alakul ki, különös tekintettel az Ön számítógépes környezetének vírusokkal való fertőződésére.

A Continental Hungaria Kft. kötelezettségeinek meglétét és teljesítését, valamint a Continental termékeiért és szolgáltatásaiért vállalt felelősséget kizárólag a vonatkozó szerződéses megállapodások és a Continental Hungaria Kft. általános szerződési feltételeinek aktuális verziója szabályozzák.

Külső hivatkozásokra vonatkozó tájékoztatás

Ajánlatunk külső felekhez tartozó külső webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmaz, mely webhelyek tartalmára nincs befolyásunk. Éppen ezért semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen külső tartalmakért. Minden esetben az adott oldalt szolgáltató vagy üzemeltető fél felel a hivatkozott oldalak tartalmáért. A hivatkozások létrehozásakor ellenőriztük, hogy a céloldalak ne minősüljenek törvénysértőnek. A hivatkozások létrehozásakor nem észleltünk törvénytelen tartalmakat. Törvénysértésre utaló konkrét jel nélkül azonban nem indokolt a hivatkozott oldalak folyamatos ellenőrzése. Azonnali hatállyal eltávolítjuk azokat a hivatkozásokat, amelyekről kiderül, hogy törvénysértő oldalakra vezetnek.

Termékek globális rendelkezésre állása

Ez a honlap olyan termékekről is bemutathat információkat, amelyek még nem vásárolhatók meg az Ön országában. Az ilyen információk megléte nem jelenti azt, hogy a Continental Hungaria Kft. az egész világon megvásárolhatóvá fogja tenni az adott terméket. Az Ön számára még nem elérhető termékek jövőbeli elérhetőségével kapcsolatosan kérdezze Continental márkakereskedőjét.

Védjegyek és szerzői jogok

A honlapokon látható védjegyek és logók ("védjegyek") a Continental Hungaria Kft. és leányvállalatainak tulajdonát képzik. A honlapokon lévő információk nem értelmezhetők licencként, vagy engedélyként a védjegyek használatára vonatkozóan. Ezek használatához a Continental Hungaria Kft. kifejezett írásos engedélye szükséges. A védjegyek illetéktelen használata szigorúan tilos. A Continental Hungaria Kft. a vonatkozó törvények alapján minden egyes esetben világszerte fenntartja szellemi tulajdonjogait.

Copyright © 2018 Continental Hungaria Kft. Minden jog fenntartva. A honlapokon látható szövegekre, képekre, animációkra, videókra, zenékre, hangokra és egyéb anyagokra a Continental Hungaria Kft. és leányvállalatainak szerzői jogvédelme és szellemi tulajdonjoga vonatkozik. A Continental Hungaria Kft. fenntartja a honlapon lévő anyagok kiválasztásának, koordinációjának és elrendezésének szerzői jogát. Az anyagok kereskedelmi vagy terjesztési célú lemásolása tilos. Az anyagok módosítása, vagy más honlapokra történő átmásolása tilos.